Kozienice

Wspólnie tworzymy idealną przestrzeń

Page 2 of 2

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dot. rewitalizacji Kozienic.

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie na temat działań związanych z rewitalizacją Kozienic. Państwa zdanie w tym temacie pozwoli nam poznać bliżej oczekiwania i pomysły mieszkańców na rewitalizację terenów w naszym mieście. Umożliwi to nam również opracowanie programu rewitalizacji i podjęcie działań w zakresie pozyskiwania europejskich funduszy na realizację projektów. Celem rewitalizacji jest poprawa zdegradowanych obszarów miejskich powiązana z ich aktywizacją społeczną. Badanie jest anonimowe. Wypełnione ankiety prosimy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kozienicach przy ul. Parkowej 5.

Ankieta do poprania:http://rewitalizacjakozienic.pl/wp-content/uploads/2016/08/ANKIETA-dot.-rewitalizacji-Kozienic.docx

Piknik rewitalizacyjny jako skuteczna forma konsultacji społecznych.

W dniu 4 czerwca na terenie Kozienickiego Centrum Sportu i Rekreacji odbył się piknik rewitalizacyjny, by zachęcić mieszkańców Kozienic do czynnego udziału w tworzeniu Programu Rewitalizacyjnego. Podczas pikniku zostały  zebrane uwagi
i wnioski od mieszkańców. Rozmowy miały na celu poinformowanie o profilu rewitalizacji w mieście. Podczas pikniku zostały przeprowadzone rozmaite konkursy o tematyce rewitalizacyjnej, odbyły się liczne wywiady i rozmowy z mieszkańcami. Namiot „rewitalizacji” cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno najmłodszych jak i starszych mieszkańców gminy i miasta Kozienice.

DSC_0283DSC_0260DSC_0226DSC_0263

Opracowanie programu rewitalizacji centrum miasta Kozienice

DSC_0279DSC_0263

W celu zapewnienia długofalowego wzrostu jakości życia mieszkańców naszego miasta Urząd Miejski w Kozienicach przystąpił do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kozienice na lata 2016-2022.

Przedmiotowy program jest niezbędny do aplikowania o pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na projekty o charakterze wielowymiarowej rewitalizacji.

Czytaj dalej

Page 2 of 2