Urząd Miejski w Kozienicach

ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
centrala tel. (-48) 611 71 00
sekretariat tel. (-48) 614 27 06
fax (-48) 614 20 48
e-mail: urzad@kozienice.pl