I. Analiza społeczno – gospodarcza  (termin realizacji do dnia 15.07.2016)

a) analiza wskaźnikowa:

  • badania ilościowe – jednostki podległe, określenie obszaru rewitalizowanego (termin 10 dni od dnia podpisania umowy tj. 24 czerwca)
  • badania jakościowe – ankiety wywiady-określenie problemu na wskazanym obszarze (termin od 01.07-08.07.2016)

b) raport z analizy społ. – gosp. – termin do dnia 29 lipca.

II. Spotkania informacyjne

a) pierwsze spotkanie – informujące o zamierzeniach rewitalizacji w mieście (Co to jest Rewitalizacja?) – rozmowy z interesariuszami o wizji przeprowadzenia rewitalizacji (termin 18 lipca godz. 17-19 w UM)

b) drugie spotkanie – informujące o zamierzeniach rewitalizacji w mieście (Co to jest Rewitalizacja?) – rozmowy z interesariuszami o wizji przeprowadzenia rewitalizacji (termin 20 lipca godz. 17-19 w Centrum Kultury)

c) trzecie spotkanie – przedstawienie projektu Rewitalizacji i wysłuchanie uwag na temat przedstawionego programu w celu naniesienia poprawek (termin 19 wrzesień godz. 17-19 w UM)

III.  Warsztaty

a) pierwsze warsztaty – dot. projektów szeroko rozumianych, projekty miasta w konfrontacji z propozycjami mieszkańców, praca w podgrupach (termin 4 sierpnia godz. 4-6 godz w UM)

b) drugie warsztaty – dot. projektów z poza sektora publicznego – m.in. Kościoły, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie – uzyskanie informacji o skorzystaniu przez te podmioty dofinansowanie, propozycje wpisania projektów do LPR, projekty miasta w konfrontacji z propozycjami mieszkańców, praca w podgrupach (termin 11 sierpnia godz. 4-6 godz w Centrum Kultury)

IV. Rozpoczęcie – przystąpienie do prac związanych z opracowaniem programu- 15 sierpnia 2016 r.