Zakończyły się prace nad Programem Rewitalizacji Kozienic. Dokument zawiera szczegółową diagnozę gminy i obszaru rewitalizacji. Zawiera też „receptę” na ożywienie społeczno-gospodarcze tego terenu. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Kozienic do zapoznania się z projektem dokumentu i do zgłaszania swoich uwag do jego treści. Uwagi te można kierować pisemnie do Urzędu Miejskiego w Kozienicach bądź drogą elektroniczną na adres: biuro@vesper.net.pl.

Uwagi i wnioski będą zbierane do dnia 9 listopada 2016 r.

Poniżej link do pobrania dokumentu:

kozienice-pr-15-11-2016