W dniu 4 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Kozienicach odbyły się pierwsze z serii warsztatów rewitalizacyjnych. Są to spotkania mające na celu dyskusję i wypracowanie projektów, które zostaną ujęte w Programie Rewitalizacji a później realizowane przy wsparciu środków zewnętrznych. Na zaproszenie władz gminy licznie przybyli mieszkańcy i przedstawiciele instytucji funkcjonujących na terenie Kozienic. Na spotkaniu byli obecni m.in. przedstawiciele Policji, Szpitala Powiatowego, Domu Pomocy Społecznej i oczywiście różnych komórek Urzędu Miejskiego. Przy pomocy ekspertów zewnętrznych udało się zdefiniować wiele projektów, które po ich realizacji będą dobrze służyły lokalnej społeczności. Wszystkim obecnym dziękujemy z udział w warsztatach.